ServiceHusets DNA

ServiceHusets DNA

Formål
Alt hvad vi gør, har til formål at give travle familier mere tid til samvær og hygge, ved trygt at overlade sit hjem til vores kyndige hænder.

Vores værdier er vigtige i forhold til, hvordan vi behandler hinanden og de mennesker vi møder på vores vej – værdierne er vores fælles DNA når vi er på arbejde:

Stabilitet

Vi er løsningsorienterede og angriber alle opgaver med et smil.

Tillid

Vi hjælper, støtter og lytter til hinanden. Vi ser vores forskellighed som en styrke.

Seriøsitet

Vi tager os selv og vores samarbejdspartnere alvorligt. Vi er velforberedte, transparente og kvalitetsbevidste i forhold til vores arbejde.

 

Vores værdier taler op til vores vision – som taler op til vores mission.

 

Vision

  • Vi arbejder henimod at fostre oplevelser der overstiger forventningerne.
  • Vi vil være glade når vi går på arbejde – og vil have rum med plads til dialog, hvor udgangspunktet er anerkendelse og respekt.
  • Vi vil være en af rengøringsbranchens førende indenfor bæredygtighed – og vi vil vækste sundt på alle parametre.

Mission

Vi er toneangivende indenfor privat rengøring. Vi fastholder og udbygger vores markedsandele, ved til stadighed at tage bæredygtige beslutninger som understøtter vores strategier.

Levende beskrivelser til visionen:

Vi arbejder henimod at fostre oplevelser der overstiger forventningerne

Vi vil igennem et dynamisk uddannelses- og udviklingsprogram konstant arbejde på at forbedre kunde- og assistentoplevelsen, med henblik på at levere bedst mulig kvalitet. Målet er 0 klager grundet kvalitet. Vi måler og analyserer løbende via feedback-log og observation i marken (SHBR), og vi opsætter løbende SMART delmål på alle niveauer (UL-IN-OC-RC).

Vi vil være glade når vi går på arbejde – og vil have rum og plads til dialog, hvor udgangspunktet er anerkendelse og respekt

Vi hylder mangfoldigheden og værdsætter diversitet. Det viser vi i praksis ved at sætte assistenterne først, hvor vi som en supportfunktion arbejder på at optimere assistenternes forhold til kunde og administration. Internt har vi konstant fokus på den måde vi taler og lytter til hinanden, vi siger til hvis vores grænser overskrides og møder hinanden med forståelse. Vi måler os selv via trivselsanalyser min. 2 gange årligt, og efterfølgende dialog samt ledersamtaler (PUS/MUS).

Vi vil være rengøringsbranchens førende indenfor bæredygtighed og vækste sundt på alle parametre

Vi vil, med udgangspunkt i vores bæredygtighedsstrategi, tage ud på en rejse, hvor vi over en årrække bevæger os henimod at være så bæredygtige, det er muligt gennem sund vækst. Målet er at vi forbedrer bundlinjen og tiltrækker samt fastholder kunder, som er bevidste om værdien af disse tiltag. Vi måler dette gennem internationale anerkendte monitoreringsystemer (fx ECOVADIS), således at vi kan sammenligne os med andre i vores branche.