Betingelser for erhvervsrengøring

Tidspunkt for rengøring, mail, telefontid og afbestilling af servicebesøg
ServiceHuset gør rent alle ugens 7 dage. ServiceHuset gør alt for, at de overholdte tidspunkter holdes på den/de dag(e) der er blevet aftalt. Men da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der ske forskydninger.

Telefonerne er åbne hverdage mellem 8.30 – 16.00 og vores mail bliver læst mellem 8.30 – 18.00.

Kunden er forpligtiget til, at informere ServiceHuset om ændringer af telefonnumre og mailadresser. Det meste kommunikation vil ske via e-mail.

Helligdage
Falder servicebesøget på en helligdag, flyttes servicebesøget til en anden dag.

Betaling, opsigelse og ferie
Regningen vil blive fremsendt i starten af måneden for indeværende måned, med betaling 8 dage efter modtagelse. På girokortet vil der være påført på hvilke dage der bliver rengjort og den samlede pris.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der pålægges gebyr fra 2. rykkermail. Der er 1 måneds opsigelse på serviceaftalen. Denne skal gives pr. mail.

Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode, skal dette helst varsles 1 måned før afholdelse.

Nøgler og alarmer
Udleverede nøgler til ServiceHuset opbevares aflåst uden adresseskilte på. Efter endt arbejdsdag samles alle brugte nøgler ind og kontrolleres. Skulle der være alarmer, der skal kobles fra, skal ServiceHuset have koden og kodeord at vide senest dagen før servicebesøget

Vores medarbejdere
Alle vores medarbejdere har ren straffeattest og ved hvordan man skal gøre rent. Udover dette, så er alle vores medarbejdere forsikrede. ServiceHuset stiler efter, at det er den samme medarbejder som kommer på besøg. Men grundet ferieafvikling, sygdom m.m. kan det blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.

Kvalitet og opfølgning
Skulle det, mod forventning blive sådan, at vores rengøring ikke lever op til forventningerne, skal der selvfølgelig rettes op på tingene.

Hvis man har bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl. 08.30, dagen efter servicebesøget, maile ServiceHuset k, så medarbejderne, på skrift, kan se hvad der evt. skal gøres bedre, og så ServiceHuset kan dokumentere de bemærkninger som skulle komme.

Har man ros til en medarbejder, opfordrer vi til at dette også mailes. Bemærkninger kan evt. rettes op dagen efter.

Kunden
ServiceHuset stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre, og tager sig bedre ud. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort. Vi laver ikke oprydning af papirer og dokumenter. ServiceHuset kommer selv med alle rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have specielle ønsker ang. dette, er det noget som skal nedskrives i rengøringsaftalen.

Skader og forsikring
Skulle der mod forventning gå noget i stykker under udførelsen af vores rengøring, skal dette meddeles skriftligt til kontoret – indenfor 24 timer – med billeder af det beskadiget.
Kan skaden anerkendes af ServiceHuset, så vil sagen blive overdraget til vores forsikringsselskab og accepterer forsikringsselskabet ligeledes skaden, bliver beløbet udbetalt direkte af forsikringsselskabet. Verserende sager vedr. skader medfører ikke at kunden er berettiget til at tilbageholde de evt. tilgodehavender ServiceHuset måtte have ifm. udførte rengøringsopgaver.