I ServiceHuset gør vi hvad vi kan, for at bidrage til et bæredygtigt samfund. En proces som vi løbende arbejder med. Vi er af den overbevisning, at vi alle er forpligtede til at bidrage til en sund og stærk verden. Læs her på siden hvilke verdensmål vi arbejder med.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

  • Det er vigtigt for os, at give alle nye assistenter en grundig oplæring, så de føler sig godt klædt på til opgaverne, ligesom vi hver 3. måned har personlige og opfølgende samtaler med assistenterne. På den måde får vi hele tiden styrket assistenternes trivsel og kompetencer.
  • Vi har en tæt sparring med vores assistenter i hverdagen, så de efter behov kan trække på vores erfaringer og få nye idéer til at klare opgaverne.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø. Når vi alle sammen går glade på arbejde, præsterer vi også bedre, og føler stolthed over vores arbejde. Den glæde håber vi selvfølgelig smitter af på vores kunder.

Verdensmål 10: Mindre ulighed

  • Vederlag til assistenterne, er det samme uanset køn og etnicitet.
  • Mange af vores assistenter har anden etnisk baggrund end dansk.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  • Vi bruger Svanemærkede produkter, som er nemt nedbrydelige.
  • Hvor det er muligt, bruger vi rengøringsudstyr som reducerer belastningen for klimaet. Fx har vi gode erfaringer med moppen Greenspeed, som gør det muligt at forbruge langt mindre vand under gulvvask.

Læs om verdensmålene og de forskellige delmålsætninger her.