Betingelser ved Privat rengøring

ServiceHuset gør normalt rent i tidsrummet 8.00 – 16.00. ServiceHuset gør alt for, at de tidspunkter der er blevet aftalt overholdes. Men da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der ske forskydninger.

Du vil dog altid blive kontaktet hvis vi er forsinkede eller der måtte ske andre ændringer.

Telefonerne er åbne hverdage mellem 8.00 – 17.00 og vores mail bliver læst mellem 8.00 – 17.00 på hverdage. Hvis kunden ønsker at afbestille servicebesøg, skal det gøres via mail på [email protected] senest 2 dage før servicebesøget.
Ved afbud  samme dag som den planlagte rengøring, opkræves et afbestillingsgebyr på kr. 200.

ServiceHuset har ret til at flytte servicebesøget inden for samme uge, men det skal meddeles kunden seneste samme dag servicebesøget skulle finde sted. Aflysninger fra vores side sker sjældent, men kan selvfølgelig opstå ved f.eks. sygdom.

Kunden er forpligtiget til, at informere ServiceHuset om ændringer af telefonnumre og mailadresser da fakturering og meget af vores kommunikation sker via e-mail.

Helligdage
Falder servicebesøget på en helligdag, flyttes rengøringen automatisk til en anden dag i samme uge. Dette vil fremgå af de arbejdssedler vi afleverer efter hvert besøg under ”næste besøg”.

Betaling, opsigelse og ferie
Med hensyn til betaling, så sender vi en regning en gang om måneden – som dækker perioden fra den 16. i måneden, til og med den 15. i den efterfølgende måned (f.eks. 16/9 til 15/10) hvor rengørings datoerne også vil fremgå. Der er mulighed for tilmelding af PBS. Alt dette vil fremgå af fakturaen.
Regningen bliver fremsendt til dig via din mail omkring den 20. i hver måned.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykkermail.

Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode, skal dette helst varsles 1 måned før afholdelse.

Opsigelsesfristen svarer til rengøringsfrekvensen. Det vil sige at opsigelsesfristen er en uge hvis man har uge rengøring og 14 dage hvis man har 14 dages rengøring, dog altid således at nøglen kan afleveres forsvarligt ved sidste rengøringsbesøg.

Nøgler og alarmer
Udleverede nøgler til ServiceHuset opbevares uden adresseskilte på. Skulle der være alarmer, der skal kobles fra, skal ServiceHuset have koden og kodeord at vide senest dagen før servicebesøget.

Vores medarbejdere

  • Alle vores medarbejdere har ren straffeattest
  • Alle vores medarbejdere forsikrede

ServiceHuset stiler efter, at det er den samme person som kommer og udfører rengøringen. Men grundet ferieafvikling, sygdom m.m. kan det i enkelte tilfælde blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.

Kvalitet og opfølgning
Hvis man har bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl. 08.00, dagen efter servicebesøget, maile ServiceHuset på [email protected] så ServiceHuset, på skrift, kan se hvad der evt. skal gøres bedre, og så ServiceHuset kan dokumentere de bemærkninger som skulle komme.

Har man ros til en medarbejder, opfordrer vi til at dette også mailes.

Bemærkninger kan evt. rettes op efterfølgende arbejdsdag.

Kunden
ServiceHuset stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre, og tager sig bedre ud. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort. Vi laver kun oprydning i begrænset omfang.

ServiceHuset kommer selv med alle rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have specielle ønsker ang. dette, stiller kunden selv de ønskede rengøringsmidler/rekvisitter frem.

Skader og forsikring

Skulle der mod forventning gå noget i stykker under udførelsen af vores rengøring, skal dette meddeles skriftligt til kontoret – indenfor 24 timer – med billeder af det beskadiget.
Kan skaden anerkendes af ServiceHuset, så vil sagen blive overdraget til vores forsikringsselskab og accepterer forsikringsselskabet ligeledes skaden, bliver beløbet udbetalt direkte af forsikringsselskabet. Verserende sager vedr. skader medfører ikke at kunden er berettiget til at tilbageholde de evt. tilgodehavender ServiceHuset måtte have ifm. udførte rengøringsopgaver.